Iğdır İçme Suyu Arıtma Tesisi Çalışmaları Tamamlandı

DSİ, yaptığı yatırımlarla Iğdır’ın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.


Iğdır İçme Suyu Arıtma Tesisi Çalışmaları Tamamlandı

Iğdır ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

 

Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen projelerden Iğdır da nasibini aldı.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor”

Iğdır ili İçmesuyu Arıtma Tesisinde Çalışmalar Tamamlandı

Iğdır İçmesuyu Arıtma Tesisi inşaatının tamamlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “125 000 m³/gün arıtma kapasitesi tesisi ile Iğdır İl Merkezi ve Tuzluca, Karakoyunlu ve Aralık İlçeleri,  Halfeli, Melekli, Hoşhaber beldeleri ve bunlara bağlı 70 köy yerleşimine içmesuyu verilecektir. Su kaynağı henüz inşaatı devam eden Ünlendi Barajından temin edecek olup ancak baraj inşaatı tamamlanıncaya kadar geçecek süre dikkate alınarak geçici bir kaptaj yapısı teşkil edilerek bağlantıları yapıldı. Arıtma Tesisinin performans testlerine hazır durumda olduğunu ve Iğdır İçmesuyu İsale Hattı işi kapsamında yapılacak olan ilave maslak yapısının tamamlandı” dedi.