Iğdır İli Coğrafi İşaret Stratejisi Araştırma Raporu Yayınlandı

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanıp SERKA’ya sunulan Iğdır Coğrafi işaret strateji araştırması projesi sonuç raporu yayınlandı.

Iğdır İli Coğrafi İşaret Stratejisi Araştırma Raporu Yayınlandı
07 Nisan 2021 - 16:33
Başkan Kamil Arslan Yapmış olduğu açıklamada, “Dünya Küreselleşme süreci içerisinde, ucuz işgücü ve hammadde arayışı sahip oldukları maliyet potansiyelini giderek yitiren ve teknoloji üretme yarışında ülkeler arası küresel rekabette yeni ve farklı çıkış noktaları aramaya yönlendirmektedir. Aynı küreselleşme süreci, farklı istekler sonucunda ortaya çıkan değişimler ile bu ülkelere aradıkları çözüm önerileri sunmaktadır. Talep ve çözüm beraberinde işaretleme sürecini getirmiştir. Kopyalanmanın önüne geçebilme ve şehrin onunla özdeşleşmesini isteme gibi benzeri birçok neden bu süreci tetiklemiştir. Neticede Türkiye’de ilk coğrafi işaret uygulaması, 1995 yılında yürürlüğe giren ‘555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ ile başlamış ve tescil yetkisi bugünkü adıyla Türk Patent ve Marka Kurumuyla başlamıştır.
Yapılan bu araştırma kapsamında, Iğdır ilinde yöreyle özdeşleşmiş ürünlerin coğrafi işaret olarak ‘tescillenmesi, korunması ve pazarlanması’ alanlarında daha etkin çalışmalar yürütülmesine yönelik oluşturulacak stratejiye ışık tutması amacıyla hazırlanmıştır.
Çalışma sürecinde incelenen ürünler şehirdeki paydaşlarla yapılan toplantılar sonucu ortaya çıkmıştır. Araştırma sürecinde kent paydaşlarının önerileri dışında, birçok veri taranarak bu rapor oluşturulmuştur
Coğrafi işaretlemenin temel hedefi, bir ürünün nerede yetiştiğini ya da üretildiğini belirtmek değil ürünün yetiştiği bölgeden ötürü ayırt edici bir özelliğine sahip olduğunu tanımlayabilmektir. Bu nedenle ‘Türkiye’de üretilmiştir’ ibaresinden farklılık göstermektedir. Kısacası; coğrafi işaretleme ile temel hedef tüketicilere verilmesi istenen mesaj ürünün menşei itibariyle kazandığı ayırt edici bir özelliğe ya da öneme sahip olmasıdır. Bu farklılıklar tat, şekil, renk gibi duyusal ve soyut özellikler olabilir ya da ürünün tarihi, kültürü ya da gelenekselliğinden dolayı geçmiş duyguları canlandıran bazı özellikler olabilir.
 Iğdır ili olarak ilimizde sadece Iğdır Tas Köfte Yemeği ve Iğdır Kayısısının coğrafi işareti tescili bulunmaktadır. İlimize bu iki ürünün coğrafi tescil markası odamız tarafından kazandırılmıştır. Ülkemizde diğer illerin coğrafi işaret tescil sayısı ortalama 6 iken, Iğdır sadece 2 coğrafi işaret ile bu ortalamanın çok altında kalmıştır. Bölgenin daha hızlı kalkınması noktasında coğrafi işaret alabilecek ürünlerin belirlenmesi ve her bir ürün için bir uzman tarafından potansiyel pazar payları ve rekabet unsurları noktasında değerlendirilmesi en önemli ihtiyaçlardandır.
Coğrafi işaret alarak ürünü tescillemek önemli bir çalışma olsa da bu tescilli ürünleri ekonomiye kazandırmak, bunların pazarlamasını yapabilmek çok daha önemli bir unsurdur.
Projemiz ile bu eksiği gideren ilimizin coğrafi işaret alabileceği potansiyel ürünlerin araştırıldığı ve bu ürünlerin pazarlaması için yapılması gerekenlerin belirlendiği ve coğrafi işareti alınabilecek ürünlerin ekonomiye kazandırmak için yol haritasını içeren 3 aylık bir çalışma sonunda bir rapor haline getirdik.
Raporun hazırlanması esnasında başta odamız genel sekreteri Gökçen Turan’ın ve  paydaş kurumlarımızın katılımları ile Covid 19 salgını nedeniyle online toplantı olarak düzenlediğimiz çalıştaylar ile  Coğrafi işaret alınabilecek değerler üzerinde fikir alışverişi  yapılmış  ilimizin coğrafi işaret almasına potansiyel olacak ürünler tespit edilmeye çalışılmıştır.

Hazırladığımız bu rapor ile ilimiz için coğrafi işaret tescil yol haritasının oluşturulması, Coğrafi İşaret alma sürecini hızlandıracak ve farkındalık oluşturacak en etkili adım olacaktır.Bu bağlamda projemizin ilimizin Marka değerlerinin artırılması yönünde faydalı olacağını düşünüyorum ilimize hayırlı olması temenni ediyorum” dedi. 
Bu haber 167 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum