BELEDİYEMİZE AİT CUMHURİYET MAHALLESİ ŞUBE SOKAK ZABITA BİNASI YANI 1 ADET BAY BAYAN WC'NİN KİRAYA VERİLMESİNE AİT İLAN

Tarih: 29.10.2018

  1. Belediyemize ait İlimizin Cumhuriyet mahallesi, Şube Sokak Zabıta Hizmet Binası altında bulunan  1 (Bir) adet  WC   2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden açık artırma suretiyle kiraya verilecektir.

 

  1. 01/11/2018 Perşembe günü saat 15:30 de  Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

  1. İhaleye çıkarılacak WC Cumhuriyet  mahallesi, Şube Sokak  Belediye Zabıta Hizmet Binası yanı .

 

  1. WC için takdir edilen 1(bir) yıllık kira bedeli 10.180,00 (onbinyüzseksen) TL olup KDV hariçtir.

 

  1. İhalenin geçici teminatı,toplam ihale bedelinin %3 kadar olup, 305,40,00(üçyüzellidokuz) TL       

 

  1. WC’ nin kira süresi 3 (üç) yıldır

 

7.Yıllık kira artış oranı, her yıl bütçe kanunu ile Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek olan Üretici fiyat endeksi üzerinden yapılacaktır.

 

8.İhaleye iştirak edecek istekliler istenen evraklar ;

 

     8.1.Müracaat dilekçesi

     8.2.Kimlik Fotokopisi

     8.3.İkametgah belgesi

     8.4.Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge

     8.5.Geçici teminat alındısı

     8.6.Şartname bedeli          

     8.7.Vekâleten katılacak ise noter tasdikli vekaletname

     8.8.Belediyemize herhangi bir borcunun olmadığını gösterir belge

 

 

9. 01/11/2018 İhale saatine kadar yazılı müracaatta bulunmayan ve geçici teminatı yatırmayanlar ihaleye katılamaz.

 

10. İhalenin şartname bedeli 50,00TL (ELLİ) TL dir.

 

11. Bu işe dair şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Iğdır Belediye Başkanlığı Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir. 

 

 

 

 

İLAN OLUNUR                                                                            BELEDİYE BAŞKANLIĞI