KAMULAŞTIRMA KANUNU 10 MADDESİNE İLİŞKİN İLANDIR

Tarih: 13.11.2019

T.C.
IĞDIR
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA KANUNU 10 MADDESİNE İLİŞKİN İLANDIR

Davacı , KARAYOLLARI 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı , MUSA DOĞRU arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

1-Iğdır ili Karakoyunlu İlçesi Fatih mahalesi 101 ada, 23 parsel sayılı yer,yüzölçümü, parsel ve ada numaraları yazılı taşınmazların kamulaştırıldığı,

2-Kamulaştırma Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü tarafından yapıldığı,

3-İlgili kişilerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma kanunun 14 maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

4-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'nekarşı yöneltileceği,

5-Kamulaştırma kanunun 14 maddesinde öngörülen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği ,

6-Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin Iğdır Vakıfbank Şubesine yatırılacağı,

7-Söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak davacının kıymet takdiri yaptığı, ancak bu kıymetin davalılar tarafından kabul edilmediği,

8- Dava konusu taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin yukarıda belirtilen dosyanın yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

9-Duruşmanın 16/01/2020 günü saat 10:00' dan itibaren yapılacağı bu ilanın davalıya aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur.

Katip 238101 Hakim 173724 -e imzalıdır

 Adres : IĞDIR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Aysel NARBAY Zabıt Katibi

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden vMbQ18Q - mNfNjCB - J2Qrz8S - s9yfbY= ile erişebilirsiniz.

İli

İlçesi

Mahalle

Ada

Parsel

malik

Tapu alanı

Kamulaşt ırılacak alan

Dosya No

Iğdır

Kara koyunlu

Fatih

101

23

Musa Doğru

349,02 m2

349,02 m2

2019/489