Güven Gazetesi

deneme 

Sal01232018

DEDİKODU

Arkadaşlıkları bitiren, dostlukları bozan, aileleri dağıtan, birlik ve beraberlikleri yıpratan etkenlerden birisi de dedikodu yapmaktır. Dedikodu dinimizce kınanmış ve yasaklanmıştır. Çünkü dinimiz insanların birlik ve beraberliklerinin güçlenmesini istemektedir. Hâlbuki dedikodu yapan kimse ayrılıklar oluşturmaktadır. ‘Allah’a verdikleri sözü, pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah’ın korunmasını emrettiği şeyleri koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya işte lanet onlara ve kötü yurt olan Cehennem de onlaradır.’ Rad 25. Bu günahı yapanlar ümmetin en kötü insanları olarak tanıtılmışlardır ve kıyamette onları büyük azaplar beklemektedir.
Rasulullah (s.a.a) kendi sahabesine buyurdu: ‘Sizin en kötülerinizi tanıtayım mı? Dediler: ‘Evet Ya Rasulellah. Buyurdu: ‘Söz dolandırıp, dostlar arasını bozan ve temiz insanlarda ayıp arayan kimse.
Rasulullah (s.a.a) buyurdu: ‘İki kişi arasında söz taşıyan kimseye, Allah, kabirde onu kıyamete kadar yakacak bir ateşi musallat eder. Kabirden çıktıktan sonra ise ateşe düşünceye kadar onu ısıracak siyah bir yılanı ona musallat eder.
Rasulullah (s.a.a) buyurdu: ‘Bu üç kişinin kabir azabı vardır: Gıybet eden, söz dolandıran ve bevl necasetine önem vermeyen.’
Rivayet edilir ki bir zamanlar birisi kölesini satıyordu. Köleyi almak isteyen kimseye söyledi ki: ‘Bu kölemin tek bir ayıbı vardır, o da söz dolandırmasıdır.’ Müşteri buna rağmen köleyi aldı ve evine götürdü. Köle bir müddet o evde çalıştı. Bir gün evin beyi evde yokken karısına dedi: ‘Kocan seni sevmiyor ve başka birisiyle evlenmek istiyor. Eğer bu niyetinden vazgeçmesini istiyor sansa, kocanın boğazından bir miktar tüy kes ve bana getir, ben öğle bir dua yazayım ki tekrar seni sevsin.’ Sonra da gizlice evin beyinin yanına gitti ve dedi: ‘Senin karının arkadaşı var ve onunla birlikte. Hatta seni öldürmeği planlıyor. Bu gün sen kendini uykuya ver ve gerçekleri gör.’ Gece adam kendisini uykuya verdi ve karısı da bir miktar tüy koparmak için kocasının yanına geldi ve tam bıçağı dayamıştı ki kocası kalktı ve döve döve kadını öldürdü. Kadının akrabaları da toplandılar intikam için adamı öldürdüler. Budur dedikodunun acı neticesi.
Rivayet edilir ki zamanında Beni İsrail’i kuraklık sardı. Hz. Musa (a.s) Allah’tan yağmur istedi. Vahiy geldi: ‘Ey Musa! Senin ve yanındakilerin duasını kabul etmem. Çünkü içinizde çok dedikodu yapan birisi var.’ Hz. Musa (a.s) arz etti: ‘Rabbim, o kimdir, onu toplumdan çıkarayım?’ Vahiy geldi: ‘Ey Musa (a.s), ben sizi dedikodudan men ediyorum, nasıl başkasının sırrını açıklayayım? ‘ Toplu tövbe ettiler. Dedikodu yapan adam da onlarla birlikte tövbe etti ve yağmur yağdı.
İmam Bakır (a.s) buyurdu: ‘Cennet dedikodu yapan yalancılara haramdır.
Dedikoducu kimselere karşı nasıl davranmamız gerektiğini ise Kuran buyuruyor: ‘Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.’ Hucurat 6.
Rivayette vardır ki birisi geldi İmam Zeynulabidin’in (a.s) yanına ve dedi: ‘Filani sizin hakkınızda böyle söylüyor.’ İmam (a.s) ona buyurdu: ‘Kardeşinin, kardeşlik hakkını yerine getirmedin. Çünkü o seni emin bilip sana bir şeyler söylemişti. Bizim de hürmetimizi yere saldın. Çünkü senden öğle sözler işittik ki o sözleri duymaya ihtiyacımız yoktu. Bilmiyor musun, dedikoducular Cehennem’in köpekleridirler. Kardeşine söyle, ölüm hepimizindir ve kabir bir gün bizi de alacaktır. Kıyamet günü de bizim vaat ettiğimiz gündür, o günde Allah aramızda hüküm versin.’


Resim Galerisi

Güncelleniyor...