Güven Gazetesi

deneme 

Sal01232018

NEVRUZUN ŞAİRİ, ŞEHRİYARA SELAM OLSUN...

İstanbul'da, Beyoğlu'nda, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde, ilk
defa dinlemiştim, Şehriyar'ı;  'O'na en yakın bir insandan, Tahran
Üniversitesi öğretim üyesi. Dr  Asker Ferdi'den.

Türkiye'de, ''Bu Tayda'' galan bizlerin bütün yaşam öyküsünü,
hayallerini, hüzün ve yaşama sevinçlerini, acaba M. Hüseyin
Şehriyar'dan daha güzel kim anlatabilir ki, dizelerinde...

Tebriz'de rahmetlinin makberesini çalışmıştım...

Külliyesinden de Şehriyar'ın kendi sesinden bir CD ve fotoğraflarının
toplandığı bir albüm almıştım...

İçinde bulunduğumuz bu bayram günlerinde, Nevruz Bayramı'nda,
İstedim ki,  Şehriyar'ın o güzel dizeleriyel sizleri  selamlyayım...

Şimdi duyar gibi oldum, 'bayram geçti ama'

Yoo, dostlar Nevruz Bayramı'nın geçmesine hele daha çok var. Taa,
dutlar yetişene kadar bayram...

M. Hüseyin Şehriyar:


........................

Heydar baba kekliklerin uçanda
Kol dibinen davşan galxıp gaçanda
Baxçaların çiçeklenip açanda
Bizleride bir mümkünse yad ele
Açılmayan ürekleri şad ele

Garı nene gece nağıl deyende
Külek(rüzgar) galxıp gapı bacanı döyende
Gurt keçinin şengülüsün yeyende
Men gayıdıp birde uşağ olaydım
Bir gül açıp ondan sora solaydım

Heydar baba nene gızın gözleri
Rehşendenin şirin şirin sözleri
Türki dedim oxusunlar özleri
Bilsinlerki adam geder ad galar
Yaxşı pisden ağızda bir dad galar

Heyder baba dunya yalan dünyadı
Süleymandan Nuhdan gelen dünyadı
Oğul doğan derde salan dünyadı
Her kimseye her ne verip alıpdı
Eflatundan bir guru ad galıpdı


Bayram yeli çardakları yıxanda
Növruz gülü gar çiceği çıxanda
Ağ bulutlar köyneklerin sıxanda
Bizden de bir yad eyleyen sağ olsun
Derdlerimiz goy tikilsin dağ olsun
Heçi hala çayda paltar yuyardı
Memmed sadik damlarını suvardı
Heç bilmezdik dağdı-daşdı duvardı
Her yan geldi şıllag atıp aşardığ
Allah ne xoş gemsiz gemsi yaşardığ

Heydar baba bulaxların yarpuzu
Bostanların gülbeseri garpuzu
Çerçilerin ağ nabatı sakgızı
İndide var damağımda dad verer
İtgin geden günlerimden yad verer


Resim Galerisi

Güncelleniyor...