Güven Gazetesi

deneme 

Sal01232018

TRT'NİN AYIBI

TRT şu son zamanlarda üstüne basa basa, bilinçli ve bir o kadarda
Amerikan vari bir PİAR tarzıyla, damardan giren öldürücü yayınlarını
terk ederek artık açıktan açığa kendi yayın ilkeleriyle tezat
oluşturma pahasına, şimdi de ülkenin Şia-Caferi kesimine vuruyor.

Anadolu'da çarklar şimdi de Türkiyeli  Şia-Caferiler  için
döndürülmeye başladı..

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var.

TRT, halkın alın teriyle ödediği vergilerden beslenen bir  kamu yayın
kuruluşudur.


Anayasanın 133. maddesi ve 2954 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kanunu
uyarınca tarafsız bir kamu tüzel kişiliğine sahip olmak ve  2954
sayılı TRT Kanununun 5. d, h,ı,i ve m  maddeleri bendi gereği  yayın
yapmak zorundadır.

Neydi bu maddeler?

 d) Devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal
bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak yahut
Devleti ve Devlet otoritesini ortadan kaldırmak veya dil, ırk, din ve
mezhep ayrımı yaratmak yahut sair herhangi bir yoldan bu kavramlara ve
görüşlere dayanan bir Devlet düzeni kurmak amacı güden rejim ve
ideolojilerin propogandasına yer vermemek,


h) Toplumun beden ve ruh sağlığına zarar verecek hususlara yer vermemek,

i)   Karamsarlık, umutsuzluk, kargaşa, dehşet, saldırganlık gibi
olumsuz duygular uyandırmak ve telkin etmek amacına yönelik yayın
yapmamak,


l)   Haberler ile yorumları ayırmak ve yorumların kaynaklarını açıklamak,

m)   Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için kamuoyunu
ilgilendirecek konularda yeterli yayın  yapmak; tek yönlü, taraf tutan
yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç
veya  düşüncenin menfaatlerine alet olmamak.

Peki bu  TRT ne yapıyor, bu yayın ilkelerini  ihlal ediyor.

'Vahabi ' düşünce tarzı,  Amerikancı bir ağız ve uslupla, bilimsel bir
yöntem ve edayla; yorumcu, stratejisyen, rektör, dekan'  kimliklerinin
cilalanmış imajlarıyla
kamuoyuna pompalatılıyor.

Örnek mi?

Alın işte,   27 Aralık 2011 tarihli TRT Haber'de yayınlanan AÇI Programı.

Ayıp, Ayıp...

Allah aşkına, yayın adı altında yapılan, bu tür kepazeliklere kimse
dur demeyecek mi?


Resim Galerisi

Güncelleniyor...