Güven Gazetesi

deneme 

Sal01232018

SEYYİD ALİ HAMENEİ VE BİLİNMEYEN YÖNLERİ-4

Takva; insanın kendisini korumasına denir. İnsan kendisini daima korumalıdır. İnsan davranış ve amellerini kontrol altında tutmalıdır. Yani gözünü, lisanını, kulağını, elini ve ayağını kontrol altında tutmalıdır. Bunların yanı sıra kalbini de kontrol altında tutmalıdır. Şeytani, hayvani ve rezil sıfatların kalbe yer edinmemesine çok dikkat etmelidir. Kalbin heva ve hevese meyil etmemesine, kalbin şeytani cilvelere aldanmamasına, kıskançlık yapmamasına, başkalarının kötülüğünü istememesine, vesveselerin kapısını çalmamasına, kalbi faziletlere, Allah zikrine, Allah dostlarına mesken etmesine çok dikkat etmeli ve bu doğrultuda kalbi kontrol altına almalıdır. Bunlarla beraber insan tefekkür ve düşünce takvasına da sahip olmalıdır. Yani aklı sapmaktan, yanlış, batıl, günah düşünceden, hatadan, boşluktan sakındırarak bu alanlarda aklı kontrol altına almalıdır. Kısacası takva; vücut memleketinin azalarını, kalbi ve aklı daima kontrol altında tutmaktır.
    Seyyid Ali Hamenei bu sıfatlara, bu kontrollere sahip olmakla beraber genelde muhataplarına ve özelde öğrencilerine bu doğrultularda çok nasihatler eden bir şahsiyettir.
    Hüccetül İslam Doktor Murteza Tahrani şöyle anlatır: Yurt dışına tebliğ hizmetine gitmeden önce nasihat istemek için seyyid Ali Hamenei'nin huzurlarına vardım ve o yüce şahsiyetten nasihat istedim. Bana şöyle buyurdular: Orada sünnet amelleri iki kat fazla yapmaya gayret edin. Zira orada günahtan korunmak için daha fazla çabaya ihtiyacınız vardır. Bu işi yaparsanız, döndüğünüz zaman daha kâmil olmasanız bile en azından daha önce olduğunuz gibi dönmüş olursunuz. Çünkü gitmiş olduğunuz ülkenin yaşam kültüründe daha fazla panzehire ihtiyacınız vardır. (Ab dar Ayine, s.7)
    Seyyid Ali Hamenei'nin emperyalizm, Siyonizm ve dünya müstekbirleri karşısındaki tavrı, duruşu ve kalbinin kuvveti, Allaha'a tevekkülü, hesabını Allah ile yapması bütün Müslümanlar için önemli ders ve mesajları içermektedir.  Bütün Müslümanlar dünya müstekbirlerine karşı bu şekilde kalbi kuvvete sahip oldukları takdirde müstekbirler korkak bir tilki gibi dağılıp yok olacaklardır.
    Hüccet-ül İslam Ahmet Mervi şöyle anlatıyor: Ayetullah şehit Muhammed Bakır Hekim Necef'e gitmek istediği zaman Seyyid Ali Hamenei'nin yanına geldi. Saddan düştükten sonra gerçekleşen bu toplantıda Seyyid Ali Hamenei Şehit Muhammed Bakır Hekim'e bir takım şeyler söyledi ve Amerika hakkında şu ikazlarda bulundu:  Bu gün Irak Amerika'nın işgali altındadır. Amerika bütün gücü, kuvveti ve zorbalığı ile oraya musallat olmuştur. Sakın Amerika'dan korkmayasınız. Bu müstekbir düzen, bu zorbalık ve onca silah sakın sizi gevşetmesin. Amerikalılar hakirdirler- alçaktırlar ve Irak'dan dışarı çıkmalıdırlar.
    Bu sözlerin üzerine Merhum şehit Hekim şöyle dedi: Ben sizin bu rahatlığınıza ve özgüveninize hayret ediyorum. Amerika şu anda sizin yakınlarınızdadır (sınırlarınıza yakındır) ve daima boynuzlarını, pençelerini, azılı dişlerini göstererek ben buradayım diyor ve siz bu kadar rahat, sakin, emin bir halde bize Amerika'dan korkmayın tavsiyesinde bulunuyorsunuz. Bu beni çok şaşırtan bir durumdur.
    Seyyid Ali Hamenei şöyle buyurdular: Bu halin sebebini biliyor musunuz! Biz hesabımızı Allah üzerine açtık. Bizim güven ve itimadımız Allah'adır. Amerika'nın neci ve kim olduğunu bilmiyor değiliz. Amerika'nın azılı dişlerini ve pençelerini de her gün görmekteyiz ve onların vahşi olduklarını bilmekteyiz. Ancak bizler Allah'a güvendik, itimat ettik, hesabımızı Allah ile yaptık ve kalbi Allah'a ipotek ettik.
    Rusya devlet başkanı Vladimir Putin inanç konuları ile bir bağı olmayan ve laik kişiliği olan birisidir. Rusya Cumhur Başkanlığı döneminde Uzma velayet makamı seyyid Ali Hamenei ile bir görüşme yapmış ve görüşme sonrasında şunları demiştir: Ben Hz. İsa hakkında yapmış olduğum araştırmaların inayeti ile İran inkılâbının rehberi ile yapmış olduğum görüşmede, Hz. İsa'nın bütün özelliklerini İran inkılâbının rehberinde gördüm ve bana böyle tecelli etti…
    İran'da öyle büyük bir hekim oturmuş ki, onun bütün olaylara tüm yönleri ile bu denli geniş bir şekilde vakıf olacağı benim aklıma asla gelmezdi. O öyle bir hekim ve bilgedir ki, İran siyasetinin tamamının nizam ve düzeni onunla sağlanmakta ve kararı onunla verilmektedir. İran rehberinin dirayet ve engin zekâsı ile hiçbir tehlike İran'ı tehdit edemez. Ben onunla görüşmem neticesinde daha önce duymuş olduğum İslam Cumhuriyetinin kanun esasının hakikatini, velayet-i fakihin anlamını ve din âlimlerinin velayetini anladım. (Vije Namei İmtidad, Khordad,1389)
Merhum Hacı Seyyid Ahmet Humeyni şöyle anlatmaktadır: Ayetullah Hamanei Kuzey Kore gezisine çıkmıştı, İmam Humeyni televizyondan gezinin ayrıntılarını takip ediyordu. Ayetullah Hamanei'n Kore gezisi, halkın karşılaması, konuşmaları ve müzakereleri İmam Humeyni açısından çok etkileyici olmuştu. Bu sırada imam Humeyni şöyle buyurdular: el Hak bu kişi rehberliğe layıktır. (Fakihler ve bilgeler nazarında Ayetulluh Hameneinin merceiyyeti, s.70)
Gulam Ali Haddad Adil (İran İslam cumhuriyeti eski Meclis başkanı) yaşamış olduğu bir hadiseyi şöyle aktarıyor: Ayetullah Hamaney’in ailesinin kızımı istemelerinden birkaç gün sonra rehberin yanına gitmiştim. Rehber şöyle buyurdular. Doktor Bey! Eğer Allah isterse sizinle akraba olacağız. Arz ettim: nasıl? Buyurdular: Müçteba (rehberin oğlu) ve sizin hanım kızınız öyle görünüyor ki bir birlerini beğenmişler ve konuşmaları neticelenmiş. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir?
Arz ettim: efendim bizim ihtiyarımızda sizin elinizdedir!
Aziz rehber şöyle buyurdu: siz ve eşiniz üniversitede öğretim görevlisisiniz ve sizin yaşantınız ile bizim yaşantımız arasında fark vardır. Tüm mal varlığım kitaplarım hariç, bir küçük kamyonet eski eşyadan ibarettir! Evimizin ise iki odası ev halkının kullandığı bir odası ise yetkililerin benimle görüşmek için geldiklerinde kullandığımız bir evden ibarettir. Benim ev satın alacak param yoktur. Bir katında Mustafa (Rehberin diğer oğlu) diğer katında ise Müçteba’nın kalacağı bir ev kiraladım. Bizim yaşantımız sıradan bir yaşantıdır, sizin yaşantınız iyi bir yaşantıdır. Sizler bizler gibi bir yaşam tarzı sürdürmediniz. Acaba bu şartlar altında kızınız evlenmeye hazır mıdır?
Rehberin dikkatli ve güzel konuşması benim için çok etkileyici olmuştu. Konuyu kızıma açtım, o da açık görüşlülükle kabul etti.(Golhaye Bağ-ı Khatıre-Dar Sayei Khorşid)
Devam Edecek…
Selam ve Dua ile


Resim Galerisi

Güncelleniyor...