Rufat GÜREL

Rufat GÜREL

azer_1964@hotmail.com

Atatürk Olmasaydı Neler Olurdu?

24 Kasım 2023 - 08:58

 Tarih; geçmişteki olayları, yer, zaman ve failleri göstererek kaynaklara dayalı olarak sebep ve sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalıdır.

     Tarih olan olaylarla ilgilenir varsayımlara yer vermez. Tarih biliminde Fen Bilimleri gibi deneyde yapamazsın. Dâhi lider Mustafa Kemal Atatürk'ün değeri zamanla azalmıyor; bilakis, kendi çağını aşan siyasî vizyonu, günümüz politikasına ışık tutmaya devam ediyor. İngiliz Başbakanı Lloyd George: Arkadaşlar! Yüzyıllar nadir olarak bir dahi yetiştirir. Şu talihsizliğe bakın ki, o büyük dahi, çağımızda Türk ulusuna nasip olup bizim karşımıza çıktı; Mustafa Kemal’in dehasına karşı elden ne gelirdi!

     Osmanlı devleti 3 kıtadan bir yarım adaya sığınmış, maliyesine el konulmuş, Trablusgarp, Balkan savaşları, I.Dünya savaşını yaşamış, cepheye gönderdiği 2.850.000 askerden elinde 2 Kolordu kalmış, içte azınlıklar ve işbirlikçi yerli vatan hainlerinin ihanet ve taşkınlıkları, dışarıda Rus, İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan Anadolu dört bir yandan işgal edilmiş, ordumuz terhis edilip silahlarımıza el konulmuş, Sarıkamış faciasını yaşamışız, Ruslar Erzincan’a kadar gelmiş, yedi düvel en son model silahlarla Çanakkale’ye dayanmış, elde avuçta yok, salgın hastalık başını almış gidiyor, halk fakir, yoksul, çaresiz, başsız ve umutsuz, Mondros ateşkes antlaşması, Sevr antlaşmaları Türkün ölüm fermanı imzalanmış, Türk milletine ana bölge olarak İç Anadolu olmak üzere, Karadeniz’e çıkışı bulunan yaklaşık 200 bin km2 bir toprak bırakılıyor. Onuda çok görüp 7. Madde: İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri stratejik yerleri işgal edecekler. 24. Madde: Vilayetpk-i Sitte'de (Altı Doğu Anadolu İli - Van- Bitlis-Elazığ-Erzurum-Sivas-Diyarbakır) bir karışıklık çıkarsa, buralar işgal güçlerince mazeret göstermeksizin işgal edilebilecektir.

     Bu maddelere dayanarak lütfettikleri bize bıraktıkları 200 km2 toprağında elimizden alacak gerekçeleri hazırlamışlardı. Türk milletine yaşama hakkı tanımamışlardı. Amaç ileride Türkleri Anadolu’da tamamen atmak, olmadı yok etmek veya geldikleri yer olarak gördükleri Asya bozkırlarına sürmekti.

     İşte Türk milletinin en zor anında onu bir evladı olan Mustafa Kemal Atatürk çıkıyor ortaya. O Türk milletinin gücüne inanmış, milleti de ona güvenip destek vermiştir. Mustafa Kemal Atatürk yalnızca Türk tarihini değil, dünyanın kaderini tarihin akışını Çanakkale’de değiştirmiş. Çanakkale’deki düşman ordusu Çanakkale’yi geçseydi Çarlık Rusya yıkılmayacaktı. 1917 Bolşevik ihtilali olmayacaktı. Ruslar ittifaktan ayrılmayacak, gizli antlaşmaları ortaya çıkarmayacak, Erzincan’a kadar gelen Çarlık Rus ordusunu durdurmak mümkün olmayacaktı. Ruslar kurtuluş savaşında bize destek olmayacak, Rus ordusu Anadolu’dan çıkmayacaktı. Ruslar boğazlara kadar gelip sıcak denizlere inecekti.

     Ermenistan şimdiki coğrafyasından büyük Büyük Ermenistan Anadolu topraklarında kurulacaktı. Iğdır, Hatay, Boğazlar elimizden gidecek, Nahçivan Ermeni işgaline düşecek, Karadeniz emperyalist güçlerin hakimiyetine geçecekti. Bugün dünyada Karadeniz bizim sayemizde barış denizi olmuş, istediklerini yapamadıkları tek dünya denizi.

    Bugün emperyalizmin planlarını bozup, onurlu bir kurtuluş mücadelesi vermişsek, 783 bin km2 Anadolu coğrafyası, bir iç deniz, iki uluslararası boğaza, üç tarafımızı çeviren denizlerdeki sınırımız olan 462 bin km2’nin de vatanın bir parçası olduğu toplam mavi vatan 1.245.000 km2 ile dünya cenneti bir vatana sahipsek, Avrupa’daki 57 ülke arasında Rusya’dan sonra 2 büyük vatan toprağına, 57 İslam ülkesi, 7 Türk devleti içinde en güçlü en demokratik ülkeye sahipsek, bunu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ona inanmış asil Türk milletine borçluyuz. Mekanları cennet ruhları şad olsun.

 

Bu yazı 261 defa okunmuştur.