Rufat GÜREL

Rufat GÜREL

azer_1964@hotmail.com

Kağnı Kamyonu Yendi

31 Ekim 2023 - 07:06

Türk milleti yaradılışını Yüce Allah’a geri kalan her şeyini de Mustafa Kemal Atatürk’e borçlu. Yüzyılda bir yetişen dahi Yüce Allah Türk milletine nasip etti. Üç kıtadan bir yarımadaya sığındık, onu da bize çok gördüler. Dokuz cephede yedi düvelle karşı mücadele verdik.

     Anadolu her yandan işgal edilmiş, ticaret gayri Müslimlerin elinde, kapitülasyonlarla ekonomi, eğitim, sanayi, tarım, adalet ferç olmuş, Trablusgarp. 1 ve 2 Balkan savaşları, I. Dünya savaşları ile 3 milyon genç, üreten Mehmetçik cepheden cepheye 7 yıldır savaşta, Duyunu umumiye ile ekonomimize el konulmuş, asker 1918 Mondros ateşkes antlaşması ile terhis olmuş cephanelerimiz el konulmuş, Eğitim % 6 oranında, 2.850.000 bin askerimizden elimizde 15 ile 20 Kolordu kalmış, toprağı işleyen genç nüfus cephede, millet aç, perişan yoksul, çocuk ölümleri, salgın hastalıklar milleti kırıp geçiriyor, vatandaşımız olan Ermeniler, Rumlar durumdan vazife çıkarıp isyan ve ihanet peşine düşmüşler, Ruslar Erzincan’a kadar gelmişler, elimizde Karadeniz’e çıkışı olan İç Anadolu’da küçük bir yer bırakmışlar, onun da Mondros Ateşkes antlaşmalarının 7 ve 24 maddeleri ile ileride almayı düşünüyorlar, başkent İstanbul işgal altında, dış borç almış başını gitmiş, Arabistan’da Şerif Hüseyin İngilizlerle işbirliği yapıp bize ihanet etmiş, Fransız, İngiliz, İtalyan , Rus Anadolu’da bir çok yeri işgal etmiş, Ermeniler Doğu’da Rumlar Karadeniz’de isyanlar çıkarıp soykırım yapıyor, içimizdeki yerli işbirlikçi hainler düşmanla işbirliği yapıp ihanet peşinde, İngilizler Yunan’ı silahlandırıp Anadolu’ya göndermiş, Padişah İngilizlere sığınıp ülkeden gitmiş, üste yok, başta yok, ayakta yok, umutlar tükenmiş, Mondros Ateşkes, Sevr Antlaşmaları ile Türkün ölüm fermanı imzalanmış.

     İtilaf devletleri aralarında yaptıkları gizli antlaşmalarla vatanımızı baba mirası gibi pay etmişler. Türk’e Anadolu’da yaşama hakkı tanımıyorlar. Türkü Anadolu’da yok etmek, olmadı Türkü geldiği yere Asya bozkırlarına sürmek istiyorlar.

    İşte tam bu sisli ortamda Mustafa Kemal Atatürk karanlığa bir ateş yaktı. O ta..! Çanakkale’de Türkün ters giden makus talihini değiştirmişti.  Çanakkale’de eğer düşman durdurulmamış olsaydı, Sarıkamış bozgunu ile Doğu cephemizi çökerten, Ermeni’yi yanına alan Rusları kimse durduramazdı. Ruslar denizden denize sıcak denizlere inmek, başkent İstanbul ve boğazlara sahip olmak istiyorlardı. Bu hedef Rusların tarihi bir hayal ve Çar Deli Petro’nun vasiyeti idi. Ruslar Erzincan’a kadar gelmişlerdi.  Çanakkale’de İtilaf güçleri yenilince Çarlık Rusya’ya yardım gitmedi. Çarlık Rusya’da 1917 Bolşevik ihtilali oldu rejim değişti. Ruslar işgal ettikleri yerden çekilip, gizli antlaşmaları açıkladılar. Kurtuluş savaşında bize destek oldular. Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale zaferi yalnızca Türk’ün değil dünyanın kaderini değiştirdi.

     Milletine inananın, güvenen, umudunu hiçbir zaman kayıp etmeyen, teşkilatçı, asker, büyük devlet adamı, ileriyi gören büyük öngörü sahibi Mustafa Kemal Atatürk’e, halkı olan Türk milleti de inanıyordu. O bir millet esir olmaktansa ölsün daha iyi deyip, tek amacı vardı bağımsız, özgür Türkiye idi. Paralısı da; “Ya istiklal ya ölüm dü.”

    İşte bu hedef bu umutla 19 Mayıs 1919 yılında Samsun’a çıktı. Kurtuluş meşalesini Anadolu’dan başlattı. Elindeki kurtuluş meşalesiyle Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ile Anadolu’daki halk ile kenetlendi. Yaktığı kıvılcım ateşi büyük bir yangına dönüştü.  Düşman 1 ve 2 İnönü, savaşları, Sakarya meydan savaşı, Büyük Taarruz ile yurdumuzdan kovuldu. Geldikleri gibi gittiler. Büyük emperyalist güçler ilk kez yenilmişlerdi. Türkün özgürlük savaşı esir ve sömürülen diğer ülkelere umut ışığı oldu. Türk milleti büyük yokluklar içinde dünyanın en onurlu bağımsızlık savaşını vermiş, zafere ulaşmıştı.

    Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk askeri alanda kazandığı zaferleri, ekonomik, eğitim, siyasi, kültürel olmak üzere birçok alanda verip, çağdaş ve demokratik Türkiye’yi yeniden inşa etti. Millet hakimiyetini milletin gerçek sahibi olan millet armağan ederek, bizleri özgür, hür, bağımsız, soran, sorgulayan yurttaşlar olarak yaşamamızı sağladı. Türkün içindeki inanç, özgür ve bağımsız yaşama isteği Büyük Önderin dahiyane fikirleri ile hayat bulunca, Türk milleti Atasına, Atası da ona inanıp güvenip bu büyük başarıyı sağladı. Bu sayede Kağnı kamyona galip geldi. Bugün ay yıldızlı al bayrağımızın dalgalanan gölgesinde özgür ve bağımsız yaşıyorsak her şey Atamıza borçluyuz. Büyük Önder Büyük Lider, seni ve kahraman silah arkadaşlarını, bize bu zaferi kazandıran aziz Türk milletini unutmadık, unutmayacağız. Ruhunuz şad mekanınız cennet olsun.

 

Bu yazı 264 defa okunmuştur.