Rufat GÜREL

Rufat GÜREL

azer_1964@hotmail.com

Karakoyunlu İlçesi

11 Şubat 2024 - 11:28

Karakoyunlu, Iğdır ilinin nüfus bakımından en küçük ilçesi olup aynı zamanda tarih boyunca Karakoyunlular adıyla bilinen bir devlete de ev sahipliği yapmıştır.

    Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Karakoyunlu, Iğdır iline bağlı bir ilçedir. Doğusunda Aralık ilçesi, kuzeyinde Ermenistan, batısında Iğdır Merkez ve güneyinde Büyük Ağrı Dağı'nın Iğdır'a bakan yamaçları ile çevrilidir. İlçenin toprakları Ağrı Dağı'nın uzantıları, taşlık ve kayalık yükseltiler ile Ağrı Dağı'nın eteğindeki Korhan Yaylası'ndan oluşmaktadır. Iğdır Ovası'nın ortasında yer alan düzlükler ise 850–800 metre yüksekliğindedir.

     Karakoyunlu ilçesi, Iğdır il merkezine 15 km uzaklıktadır ve 194 km²'lik bir yüzölçümüne sahiptir. İlçe, Fatih ve Ergenekon Mahallesi olmak üzere iki mahalleden oluşurken, 19 köye ev sahipliği yapmaktadır. Toplam nüfusu 13.565 kişi olup merkez nüfus 2.728 kırsal nüfus 10.857 kişidir. 19 köyün içinde en büyük nüfus 1.620 kişi ile Mürşitali köyü olup en küçük köy 192 kişi ile Orta Alican köyüdür.

    Karakoyunlu ilçesinde ilk yerleşim M.Ö.4000 yıllarında Urartular ile başlar. Bunu daha sonra Kimmer, Sakalar, Medler, Persler, Mekedonyalılar, Romalılar, Sasaniler, Araplar, Selçuklu, Moğollar, Altun Orda, Celayirliler, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlılar, Sefaviler, Kaçarlar, İrevan Hanlığı, Çarlık Rusya, Ermeni işgalinden sonra 14 Kasım 1920 yılında Türkiye Cumuhuriyeti topraklarına katılmıştır.

    Karakoyunlu ilçesi 1972 yılına kadar Taşburun nahiyesi Iğdır ilçesine bağlı bir köy idi. 1934 yılından önce de Cennetebat nahiyesine bağlıydı. 1972 yılında belde, 1992 yılında da ilçe merkezi oldu. Karakoyunlu ilçesi kırsal nüfusun % 80 olduğu kırsal nüfusun en yoğun olan ilçemizdir. Gerek nüfus ve gerekse yüzölçüm olarak Iğdır ilinin en küçük ilçesidir. Karakoyunlu ilçesi Ermenistan, Nahçivan ve İran devletlerine giden uluslararası yol güzergahı üzerinde bulunmaktadır. Ermenistan ile aramızdaki Alican sınır kapısı Karakoyunlu ilçesi Orta Alican köyündedir.

    Karakoyunlu ilçesi çok önemli coğrafi ve stratejik bir konumda bulunmaktadır. Ermenistan nüfusunun % 70 Karakoyunlu ilçesi Alican kapısına yakın ikamet etmektedir. Başken Erivan şehrine en yakın Türk yerleşimi Koçkıran (Dize) köyüdür. Karakoyunlu ilçesi ve köylerinin çoğu düz ova verimli sulak topraklar üzerinde bulunmaktadır. Bu topraklar Aras nehri ile Karasu çayı ile sulanmaktadır.

     Karakoyunlu ilçesinde geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Karakoyunlu ilçesi ve köylerinde çok büyük göç vardır. İlçe ve köylerden Iğdır merkez, batıdaki büyük şehirler ve Avrupa ülkeleri yurt dışına çok fazla göç vermektedir. Eskiden Azerbaycan Türkleri, Kürtler, Ermeniler yaşarken günümüzde Ermenilerin 1920 yılında Ermenistan’a geçmesi ile iki halk kalmıştır. Azerbaycan Türkleri Horasan’dan gelen adını yaşadığı yerlere veren Hüseyinkent, Zülfikar, Alican, Seferkulu, Mürşitali gibi Ehlibeyt sevdalısı insanlardır. Karakoyunlu, Kaçar, Bayat köyleri Türk devleti, Oymağı ve Oğuz Boyunun adını almışlardır. Kürtler ise genellikle Ermenistan göçmeni olan Redkan Aşireti ve İran Göçmeni Gelturilerdir. Karakoyunlu ilçesi Iğdır’ı ilçe yapıp 1420 yılında Revan vilayetine bağlayan ilçeye adını veren, Koç başlı mezar taşları ile bu topraklara Türk’ün mührü ve damgasını vuran 62 yıl bölgeye hakim olan Karakoyunlu Türk devletininin adını taşımaktadır.

     Karakoyunlu ilçesi çok önemli coğrafi ve stratejik konumu, mert, çalışkan insanları, vatan ve milletine yürekten bağlı, yiğit insanların diyarıdır. Bu mertlik ve yiğitliği, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk görmüş, Karakoyunlu ilçesini ödüllendirerek buraya ilkokul açtırıp, armağan etmiştir. Karakoyunlu ilçesi sırtını Ağrı Dağına dayamış, Ağrı Dağının gölgesinde güzel ve şirin bir ilçemizdir. Bu ilçemizde yaşanan göçü durdurmak ve tersine çevirmek zorundayız. Karakoyunlu ilçesi sahip olduğu potansiyeli, coğrafi ve stratejik konumu ile değeri ölçülemeyecek kadar büyüktür. Güzel İlçemin güzel insanlarını en içten duygularla selamlar, muhabbetlerimi sunarım. Hoşça kalın, dostça kalın.

 

Bu yazı 314 defa okunmuştur.